Transatlantik

Miami – Ponta Delgada – Lissabon – Vigo – Cherbourg – Southampton

null

Ponta Delgada

Brücke in Lissabon bei der Einfahrt mit dem Kreuzfahrtschiff

Lissabon

null

Vigo

Leckereien in Cherbourg

Cherbourg